เปิดชีวิต ยอดเยี่ยมแม่เลี้ยงโดดเดี่ยว รับจ้างกรีดยาง เลี้ยงลูก 15 คน