‘วิโรจน์’ ซัดรัว ไม่สนใจผู้บัญชาการถนนหลวงพ้นเก้าอี้ ล้อเลียนพวกย้ายที่ #ส่วยสติ๊กเกอร์ มีความรู้สึกว่ารอด?